In een onderzoeksproject gaan studenten van de Universiteit van Humanistiek in gesprek met de doelgroep om te achterhalen wat de behoefte is. Daarbij kijken ze ook welke drempels en obstakels er zijn. Ze vragen zich af welke stappen nodig zijn om het aanbod van de gemeente naar een hoger level te tillen. In de module Humanisering en de Publieke Sector bestuderen de studenten wat goed werk is in publieke sectororganisaties. En wat de mogelijkheden en belemmeringen daartoe zijn.

Het doel van deze module is dat studenten zich verder ontwikkelen tot kritische wetenschappers in de humanistiek. Dat doen zij door een theoretisch gefundeerd voorstel  te ontwikkelen voor nader onderzoek. Dit beoogt bij te dragen aan humanisering van de publieke sector. Ook leren de studenten hoe zij op kritische wijze een methodologisch verantwoord en adviesgericht onderzoek vorm te geven. Bijvoorbeeld door zich goed te laten informeren middels samenwerkingen binnen een organisatie in zorg, welzijn of onderwijs.

De studenten leveren een eindrapport met daarin de hoofd- en deelvragen van het onderzoek, bevindingen, conclusies en praktische aanbevelingen. De gemeente Utrecht en NLeducatie kunnen dit gebruiken om de trainingen verder vorm te geven, beter maatwerk te bieden en daarmee meer de doelgroep te trekken. Daarmee hopen de opdrachtgevers de doelgroep meer digivaardig te maken.