Studenten van de opleiding Sociale – en Organisatiepsychologie gaan in het komende half jaar onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te werken aan een meer divers samengestelde gemeentelijke organisatie. De gemeente Utrecht wil graag meer diversiteit in haar personeel zodat het een afspiegeling wordt van de Utrechtse samenleving. Aangezien de meeste werknemers van de gemeente Utrecht een achtergrond hebben in de Bestuurs- en Organisatiewetenschappen, gaan de studenten het diversiteitsbeleid van de USBO onder de loep nemen. Middels een onderzoek en een vergelijking met andere universiteiten zullen de studenten de Gemeente Utrecht een onderzoeksrapport met aanbevelingen gaan aanbieden.