Binnen het werkveld van de afdeling Werk en Inkomen (W&I) van de gemeente Utrecht zijn er veel regels waar inkomensconsulenten en werkmatchers zich aan moeten houden. Daarnaast moeten zij ook doen wat in elk specifiek geval goed is voor de inwoner van de stad, ze moeten ‘doen wat nodig is’. Hiervoor hebben de medewerkers een zekere discretionaire ruimte. Medewerkers gaan allemaal anders om met deze ruimte en maken op basis van andere uitgangspunten en waardes andere beslissingen. Doen wat nodig is, is integraal kijken naar de persoonlijke situatie van een bijstandsgerechtigde en daar vervolgens een gericht en passend aanbod op inzetten. Het uitgangspunt hierbij is om meer maatwerk dan voorheen in te zetten in de dienstverlening.

Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht onderzoeken in dit project hoe medewerkers van W&I omgaan met regels, daarvan afwijken en ‘doen wat nodig is’ voor de inwoner. Vervolgens zullen zij deze input gebruiken voor het opzetten van een bijeenkomst/workshop waar inkomensconsulenten, werkmatchers en managers bij aanwezig zijn. Het doel hiervan is om medewerkers binnen de gemeente met elkaar in gesprek te laten gaan over wat ‘doen wat nodig is’ is, en wanneer je afwijkt van de regels. De gemeente Utrecht is benieuwd hoe de verschillende medewerkers deze afwegingen maken en hoe medewerkers hierbij van elkaar kunnen leren.