De noodzaak om efficiënter en effectiever om te gaan met maatschappelijke voorzieningen en middelen, deze beter aan te laten sluiten op de diversiteit aan bewonersinitiatieven, én de veranderende rol van de gemeente bij aanbod en beheer, zijn aanleiding de maatschappelijke voorzieningenstructuur in de wijken te herzien.
 
Er is vraag vanuit en van buiten de wijk Zuidwest naar ruimtes en voorzieningen voor activiteiten in georganiseerd en ongeorganiseerd verband, incidenteel en structureel. Aanbod en mogelijkheden zijn er in diverse geledingen en varianten: van vrij te gebruiken ruimten (park of buitenaanbod) tot een marktconforme huur. Gemeente Utrecht en particulieren zijn eigenaar en beheerder van deze fysieke voorzieningen op het gebied van welzijn, sport, cultuur en ontmoeting.

De overheid trekt zich verder terug, moet efficiënter werken en accommodaties effectief, meer kostendekkend en optimaler exploiteren en benutten. Daarbij moeten gebruikers van accommodaties meer zelf en met minder middelen hun activiteiten organiseren. 
Waar vinden aanbieders en gebruikers van accommodatie elkaar? En wat is ervoor nodig om gebruik(smogelijkheden) inzichtelijk(er) te krijgen en te optimaliseren? Dit gaan studenten onderzoeken. 

Het doel van het project is inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen van het aanbieden en/of gebruiken van accommodaties van derden en de gemeente in de wijk Zuidwest. Daarom gaan studenten aan de slag met het in kaart brengen van de belemmeringen en bedenken van oplossingen voor het wegnemen van deze belemmeringen. Dat kan een breed beeld opleveren met betrekking tot beheer, bouwtechnisch vlak, onbekende vraag en aanbod, financieel vlak en (niet) passende activiteiten. Hiervoor wordt aan de hand van een lijst van maatschappelijke voorzieningen in Zuidwest eerst een selectie gemaakt van nader te onderzoeken accommodaties. Door middel van interviews met aanbieders en gebruikers ontstaat een beeld van de belangrijkste belemmeringen en mogelijke oplossingen. Vervolgens werken de studenten de meest kansrijke oplossingen uit.

Lees hier het nieuwsbericht over de eindpresentatie van dit project