Waar veel mensen denken dat de energietransitie vooral gaat over het vervangen van fossiele brandstoffen, zijn andere partijen van mening dat de energietransitie vooral een maatschappelijk vraagstuk is. Mensen meekrijgen is daarbij één van de grootste uitdagingen. Hierbij gaat het ook om de bewustwording over het gebruik van energie. Subsidies van de overheid komen tot een bepaalde hoogte. Hoe ga je verder op gebieden waar de overheid niks over te zeggen hebben?

Studenten gaan aan de slag met de vraag hoe je mensen kunt motiveren, inspireren of stimuleren om hun gedrag aan te passen. In deze opdracht gaat het over de besparing van het individu. Welke concrete projecten kunnen opgezet worden om mensen te bewegen om bewust met grondstoffen om te gaan? Dit om de ambitie van energiebesparing te realiseren is.

Voor de bewoners is het thema energietransitie nog niet concreet genoeg. Bewoners worden op een creatieve, vernieuwende manier geïnteresseerd voor het thema duurzaamheid. Wat zijn bijvoorbeeld slimme besparingstrucs? De vraag die daarom binnen dit project centraal staat is: hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie tastbaar, begrijpelijk en dichtbij is? Het doel is dat mensen bewuster omgaan met hun grondstoffen.