De gemeente Almere heeft het thema Growing Green Cities als centraal thema voor de ontwikkeling van de stad. Dit programma bestaat uit vier pijlers: Feeding, Greening, Energizing & Healthying the City. Het gaat om groeien naar een groene, gezonde stad met innovatieve ideeën en de Floriade als hoogtepunt. Bij de voorbereidingen voor de Floriade in 2022 betrekt de gemeente ook andere partijen in de stad. Voorbeeld hiervan is het Flevoziekenhuis, dat sinds 1991 in Almere is gevestigd naast het Weerwater. Het Flevoziekenhuis houdt zich bezig met duurzaamheid en het op andere manieren gebruiken van energie.

In opdracht van de gemeente Almere onderzoeken studenten de verduurzaming van het Flevoziekenhuis in het kader van Growing Green Cities en de Floriade. Het Flevoziekenhuis wil mogelijk vergroening op het dak inzetten voor de isolatie van koele en warme lucht in het gebouw. Door bepaalde planten te plaatsen, kunnen temperaturen gereguleerd worden. Dit zou het ziekenhuis kunnen schelen in energieverbruik en daarmee bijdragen aan een meer duurzaam klimaat in het gebouw. Studenten van Toepgepaste Biologie van de Aeres Hogeschool zullen hiermee aan de slag gaan. Hierbij is het wel belangrijk dat de focus van de Toegepaste Biologie studenten zich meer richt op vergroeiing en klimaat adaptatie in brede zin, en minder op de technische aspecten. Zij kunnen met name kijken welke planten het beste op welke plekken gezet kunnen worden. Dit kan zowel voor het dak van het ziekenhuis als voor de binnenruimtes en de plekken om het ziekenhuis heen. Daarnaast is er ook nog ruimte voor de studenten om met andere ideeën te komen die bijdragen aan energiebesparing, duurzaamheid en/of het milieu.

Daarnaast zullen Bedrijfskundestudenten van Windesheim Flevoland aan de slag gaan met zonnepanelen en de oudbouw. Het parkeerterrein bij het Ziekenhuis – Hennepveld – is in bezit van de gemeente Almere. De studenten verkennen welke mogelijkheden er zijn om op het parkeerterrein oplaadpunten te plaatsen voor elektrische auto’s, met energie die door zonnepanelen op het dak van het Flevoziekenhuis wordt opgewekt.