Duurzaamheid is een hot item. Ook in de woningbouw zijn verschillende mogelijkheden om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Deze mogelijkheden worden echter vaak niet benut omdat er een discussie is over wie voor de extra kosten van deze maatregelen moet betalen. Studenten Stedelijke Vernieuwing gaan onderzoeken onder welke condities bewoners en eigenaren van particuliere huurwoningen bereid zijn te investeren in duurzaamheidsmaatregelen aan de woning om zodoende het energiegebruik een grote stap omlaag te brengen. Interessante vragen hierbij zijn welke meespelen in de keuze om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen, wat kan de eigenaar of bewoner doen om te zorgen dat duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden of hoe kan overheid (gemeente) hieraan bijdragen?