Amersfoort is een gezellige stad die groot heeft ingezet op het aantrekken van kennis en jonge mensen. Een hechte relatie tussen onderwijs, kennis en bedrijfsleven creëert immers het fundament voor de kennis- en diensteneconomie. Hoewel Amersfoort geen universiteit heeft, zijn er meerdere vestigingen van hogeschool en mbo met aantrekkelijke onderwijsopties voor studenten te vinden. Zo opende de HU in augustus 2010 een vestiging in Amersfoort (HUA), waar momenteel 13 opleidingen gehuisvest zijn. Het Oliemolenkwartier waar de HUA is gevestigd, is opgezet als campus nieuwe stijl, waar onderwijs, kennis, creativiteit, startende bedrijven en ondernemerschap fysiek samen kunnen komen. Naast directe werkgelegenheid kunnen onderwijsinstellingen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het stedelijke, sociale klimaat.

Ondanks dat Amersfoort inmiddels ruim 3.000 studenten telt, heeft de stad nog weinig zicht op wat precies de toegevoegde waarde is van de studenten, opleidingen en instellingen in de stad. Wat betekent het voor de gemeente als geheel om een kennisinstelling als de HUA in de stad te hebben? Hoe kan de samenwerking tussen het hoger onderwijs, gemeenten en bedrijven versterkt worden? En wat is daar voor nodig?