De Sloterplas en de omgeving eromheen vormt het centrum van het nieuwe Stadsdeel Nieuw-West en ontwikkelingen in dit gebied staan daarom veel in de belangstelling. Aan de westzijde van de Sloterplas, het Sloterpark,  is een groot project in ontwikkeling voor een natuurspeelplaats. Deze natuurspeelplaats is bedoeld voor kinderen uit de omgeving maar ook voor kinderen uit heel Amsterdam. Het doel van de natuurspeelplaats is om kinderen te stimuleren  tot bewegen en gezond gedrag. Daarnaast is het een manier om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur en ze te leren over klimaatverandering, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.

Om kinderen te leren en informeren over klimaatverandering, duurzaamheid van de natuur en een gezonde leefomgeving wordt pabostudenten van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om een educatief programma op te zetten voor kinderen uit de buurt en de rest van de stad. Dit educatieve programma kan bestaan uit lesmateriaal, websites, excursies of andere vormen van informatievoorziening. Om met dit project gelijktijdig de verbondenheid van kinderen met de natuurspeeltuin te vergroten, is het de bedoeling dat kinderen ook al bij de ontwikkeling van het educatieve programma meehelpen en de natuurspeeltuin bezoeken.