In dit project gaan studenten Sociaal Juridische Dienstverlening zich verdiepen in de aanpak van overlast door woningcorporaties.
Zo op het oog zijn de overlast veroorzakende huurders mensen die sociaal niet goed in staat zijn om met medehuurders rekening te houden vanwege bijvoorbeeld een beperkt EQ of als gevolg van grote individuele problemen. Echter, sommige medewerkers Zorg & Overlast vermoeden dat, anders dan vaak wordt gedacht, eenzaamheid hier wel eens een belangrijke onderliggende factor kan zijn: “overlast veroorzaken als een vorm van aandacht vragen opdat de huurder zich minder eenzaam voelt”. Dat zou zelfs in mogelijk meer dan 50% van de situaties het geval kunnen zijn! Een opzienbarende stelling die als deze (deels) waar is mogelijk om een iets andere aanpak van de overlast vraagt.
De studenten gaan door middel van interviews met betrokkenen bij overlastsituaties om impliciet te achterhalen wat de werkelijke oorzaken van de overlast van destijds zijn geweest. Een grotere groep kan indirect worden onderzocht door een interviewronde onder de professionals bij de woningcorporatie.