Stadsdeel Zuid ziet vele besluiten langskomen en zou graag meer inzicht willen krijgen in welke besluiten daadwerkelijk effect hebben buiten de deur, wie deze besluiten neemt en hoe deze besluiten tot stand zijn gekomen. 

De hoofdvraag voor dit onderzoek is: “Wanneer heeft een door wie genomen besluit daadwerkelijk effect op de buurten, bewoners en ondernemers in stadsdeel Zuid?” Studenten Bestuur en Organisatie gaan in het kader van hun vak Praktijkproblemen met deze vraag aan de slag en ontwerpen een onderzoeksvoorstel om dit onderwerp op een effectieve manier te onderzoeken. Er zullen een aantal casussen worden geselecteerd door stadsdeel Zuid waarmee de studenten op een concrete manier kunnen onderzoeken wat er in die casussen is gebeurd. Hoe is dat besluit tot stand gekomen, wat was het gewenste effect, wat is het daadwerkelijke effect en waar is het deel van het besluit genomen dat het daadwerkelijke effect teweeg heeft gebracht?