Dit project betreft een onderzoek naar de opbrengsten en kosten van een wijbeheerder. Van belang is dat de taken van de wijkbeheerder duidelijk worden, dat er een duidelijk beeld van de financiele en maatschappelijk opbrengsten geschept wordt en dat de de kosten en opbrengsten tegen elkaar af gezet worden. Studenten van de minor Atelier Stedelijke Vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling van de Hogeschool van Amsterdam gebruiken het Koekoeksplein of het IJplein als werkgebied en werken een financiële en maatschappelijke bussiness case uit.