Ymere is één van de woningcorporaties met veel bezit in de wijken De Wierden en De Hoven in Almere Haven. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in deze wijken door de corporaties en de gemeente, o.a. vanuit de integrale wijkaanpak. Ook dit jaar investeert Ymere op verschillende plekken in renovatie en onderhoud in de wijk. Zo worden er bijvoorbeeld van een groot aantal woningen de kozijnen en ramen vervangen. Deze ingreep staat niet op zichzelf aangezien ook de mechanische ventilatie in de blokken is aangepast en een groot aantal portieken zijn afgesloten.

De energiecoaches gaan in het najaar van 2017 starten met huisbezoeken op de Kimwierde, maar ook in de Filmwijk (daar woont een relatief veel minder kwetsbare groep bewoners). Zij nemen tevens een energiebox mee voor de bewoners. In deze box zitten materialen die de bewoners kunnen helpen om energie te besparen: zoals LED-lampen of een bespaarstekkerdoos. Het doel is dat de energiecoaches de bewoners bewuster maken van hun verbruik, de mogelijkheden om energie te besparen, het belang van ventileren voor de gezondheid en het effect op de maandelijkse kosten.

Een effectmeting start met een goede en volledige nulmeting. Een nulmeting is een inventarisatie van het gedrag van bewoners in de huidige situatie voorafgaand aan de komst van energiecoaches en fysieke ingrepen in de woning, waarbij de resultaten als uitgangspunt zullen dienen voor verder onderzoek. Door na de ingrepen een tweede meting te doen (de zogenaamde één-meting) en beide metingen te vergelijken kan een goed beeld worden gekregen van de effecten van de inzet en de ingrepen. De insteek is om deze vervolgmeting circa een jaar later uit te voeren; in het najaar van 2018.