De Eilandenbuurt in Almere Buiten telt 2.292 woningen. Eilandenbuurt-West is door de gemeente opgenomen in de lijst met focuswijken die extra aandacht en inspanning vereisen van gemeente, lokale partners en bewoners. Eilandenbuurt-West heeft ongeveer 900 woningen. In dit deel van de wijk worden verschillende problemen ervaren, zowel sociale problemen als bijvoorbeeld op het gebied van schoon, heel en veilig. De verwachting is dat er binnen de wijk bewoners zullen zijn die elkaar kunnen bijstaan. Echter op dit moment is er nog te weinig contact tussen bewoners om dit soort waardevolle matches tot stand te brengen.

De gemeente en maatschappelijke partners, waaronder het sociale wijkteam, hebben nog geen breed netwerk van actieve bewoners in de wijk. Noch is inzichtelijk welke behoeften bewoners hebben; zoals een buurtontmoetingsruimte en/of bepaalde activiteiten. Of dat er bewoners rondlopen met ideeën over wat zij graag zouden willen doen of organiseren in en voor de wijk dan wel voor andere bewoners in de wijk. Hier zoude gemeente Almere graag meer informatie over willen krijgen. Studenten Bedrijfskunde MER gaan daarom op onderzoek uit. Hoe kunnen bewoners van de Eilandenbuurt meer in beweging gebracht worden met en voor elkaar? En wat zijn de behoeften en mogelijkheden van bewoners aan contacten, onderlinge hulp, activiteiten en een ontmoetingsruimte in de wijk?