De Eilandenbuurt in Almere Buiten telt 2.292 woningen, waarbij het gebied Eilandenbuurt-West ongeveer 900 woningen beslaat. In dit deel van de wijk ervaren mensne verschillende problemen.  Zowel sociale problemen als bijvoorbeeld op het gebied van schoon, heel en veilig. De verwachting is dat er binnen de wijk bewoners zullen zijn die elkaar kunnen bijstaan. Op dit moment is er echter nog te weinig contact tussen bewoners om dit soort waardevolle matches tot stand te brengen.

De gemeente en maatschappelijke partners, waaronder het sociale wijkteam, hebben nog geen breed bekend netwerk van actieve bewoners in de wijk, noch is inzichtelijk welke behoeften bewoners hebben; denk bijvoorbeeld aan een buurtontmoetingsruimte of bepaalde activiteiten. Lopen er bewoners rond met ideeën over wat zij graag zouden willen doen of organiseren in én voor de wijk dan wel voor andere bewoners in de wijk?

Hier zou de  gemeente Almere graag meer informatie over willen verkrijgen. De studenten Bedrijfskunde MER gaan daarom op onderzoek uit. Hoe kunnen bewoners van de Eilandenbuurt meer in beweging gebracht worden met én voor elkaar? En wat zijn de behoeften en mogelijkheden van bewoners aan contacten, onderlinge hulp, activiteiten en een ontmoetingsruimte in de wijk?

eilandenbuurt