De provincie Utrecht heeft Academie van de Stad gevraagd een project met studenten op te zetten en te begeleiden met betrekking tot het inspireren van mensen en bedrijven om duurzaam te wonen en bewust om te gaan met energie. En om dit positief te belichten door energieke verhalen.

De website is een platform om de goede voorbeelden van verduurzaming van woningen in de provincie Utrecht beter te ontsluiten. Op “energieke-verhalen.nl” deelt men de trotse verhalen. Hier kan men energietransitie in de praktijk zien. Daar kun je van leren en je laten inspireren. Het platform dient daarmee drie pijlers:

  • Combineren bestaande platforms en beter zichtbaar maken van de initiatieven.
  • Delen van trotse verhalen van initiatieven en bewoners, waarbij de lessen en succes gedeeld worden
  • Aan elkaar koppelen van de verhalen door het leggen van verbanden tussen de individuele projecten.

Het doel van het studentenproject is enerzijds om nieuwe content aan te leveren om zo nog beter aan te sluiten bij de gebruikers. Anderzijds om het bestaande platform te testen en te verbeteren zodat verhalen prikkelend werken op de doelgroep. De provincie Utrecht zoekt daarom studenten die op creatieve wijze mensen en bedrijven inspireren om duurzaam te wonen en bewust om te gaan met energie.