Enerzijds is de afdeling Vastgoed van de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het vastgoed, anderzijds heeft zij de verantwoordelijkheid om op creatieve en ondernemende wijze bij te dragen aan het inzetten van vastgoed als instrument om ontwikkelingen in een buurt mogelijk te maken of aan te jagen. Zo is de afdeling onlangs begonnen met een onderzoek rondom sociaal ondernemerschap in relatie tot vastgoed van de gemeente Amsterdam.

In het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam staat beschreven dat de gemeente meer ruimte wilt geven aan sociaal ondernemerschap, of zoals het letterlijk wordt beschreven: de ‘zachte krachten’ in de stad. Sociaal ondernemerschap heeft als doel maatschappelijke problemen op te lossen door te ondernemen met een missie. Geld verdienen is niet het hoofddoel, het is een middel om de missie te bereiken. Het gaat om het generen van zoveel mogelijk impact.

Deze ontwikkeling sluit aan bij het onderzoek naar sociaal ondernemerschap in relatie tot vastgoed waar de afdeling Vastgoed sinds een tijdje mee bezig is. Om zoveel mogelijk input op te halen doen studenten van de master Entrepreneurship een verdiepend onderzoek. Wat heeft sociaal ondernemerschap nodig om tot bloei te komen enn hoe kan het ondersteund worden? Hoe kan de stad Amsterdam, zowel gemeentebreed als de afdeling Vastgoed specifiek, lokaal sociaal ondernemerschap onder bewoners faciliteren en stimuleren?