Het ACTA-gebouw was een kantoorpand waar het Academisch Centrum Tandheelkunde van de UVA en de VU was gevestigd. Na het vertrek van de tandartsopleiding is het kantoorpand omgevormd tot een wooncomplex die plaats biedt aan 460 kamers voor jongeren en studenten. De mix van huurders moet ervoor zorgen dat binnen afzienbare tijd het voormalige ACTA-gebouw een aanwinst zal zijn voor de buurt en voor de stad, waarheen velen de weg zullen vinden 

De toewijzing van de kamers valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Tijdelijk Wonen Amsterdam die de huisvesting beheert. Via Stichting Tijdelijk Wonen hebben de eerste huurders van de kamers kunnen meewerken aan de bouw en ontwikkeling van het complex. Door 48 uur mee te werken aan de afronding van de bouwwerkzaamheden kon de eerste huurder een korting op van 10% krijgen op de kale huur. Naast de zelfwerkzaamheden ondersteunen woonachtige studenten ook bij het beheer van het gebouw en richten zij zich op secundaire woonbehoeften zoals feesten en recreatieve activiteiten. 

Vanuit het Project Management Bureau en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam is er de vraag ontstaan in hoeverre deze beheersconstructie als prettig wordt ervaren. Daarom zullen studenten van het Atelier Stedelijke Vernieuwing van de Hogeschool van Amsterdam een rapport schrijven waarin duidelijk wordt in hoeverre het huidige beheermodel bijdraagt aan de leefbaarheid in en rondom het ACTA-gebouw en hoe studenten het ervaren om te wonen in het ACTA-gebouw.