Het contactwethouderschap is in Almere aan het begin van de huidige collegeperiode van start gegaan. Met de gemeenteraadsverkiezingen en een wisseling van het college op komst wil Programmabureau Stad (PBS) het contactwethouderschap evalueren. Worden de gestelde doelen behaald? En hoe wordt het contactwethouderschap ervaren door wethouders, gebiedsteam en bewoners? Young Professionals van Academie vaan de Stad gaan deze kwalitatieve evaluatie op zich nemen. De evaluatie moet leiden tot aanbevelingen voor de invulling van het contactwethouderschap de volgende collegeperiode.

De Young Professionals richten zich in hun evaluatie op het toetsen van de gestelde doelen van het contactwethouderschap. Deze doelen luiden:
• Rechtstreeks in contact komen met bewoners; de werkelijkheid van de samenleving achter de cijfers en het beleid ervaren; luisteren naar de verhalen uit de stad;
• Als bestuurder aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn;
• Vergroten van betrokkenheid tussen bestuurders en de samenleving; overbruggen van afstand
• Bewoners, bedrijven, organisaties stimuleren tot samenwerking en coproducties en waar nodig ondersteunen bij initiatieven.

Om te toetsen of deze doelen zijn behaald, houden de Young Professionals interviews met de gebiedsmanager en gebiedssecretaris uit de vijf gebieden. Daarnaast voeren de gebiedsmanagers een interviewgesprek met de contactwethouder van hun stadsdeel en leveren hiervan een verslag op aan de Young Professionals. De interviews en de gespreksverslagen vormen gezamenlijk de data in dit onderzoek.