Gemeente Amsterdam is partner van het platform Veilig Ondernemen (PVO) Amsterdam-Amstelland. Binnen het platform werken politie, justitie, gemeenten, branche- en ondernemersorganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland samen aan het bevorderen van een veilig ondernemersklimaat. Eén van de activiteiten die door PVO-partners uitvoeren, is het verlenen van nazorg aan ondernemers na een overval. Hierbij werken zij volgens een nazorgplan. Hierin werken gemeenten en politie met Slachtofferhulp Nederland (SHN) samen om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen na een overval.

PVO zou graag inzicht krijgen in het verloop van het nazorgplan. Hoe werkt men nu met het nazorgplan en welke aanbevelingen zijn er om dit proces te verbeteren? Studenten nemen interviews af met verschillende samenwerkingspartners om inzicht te verkrijgen hoe zij het proces van nazorg gebruiken en ervaren.

Het doel van dit project is om inzichtelijk te maken hoe men het nazorgplan overvallen gebruikt. Maar ook wat daarin beter of anders kan. Waaraan ligt het nu precies dat het nazorgplan niet door iedereen wordt gebruikt en het proces verschillend  wordt doorlopen? En hoe kan het anders?