In 2010 heeft Ymere Haarlem het project Schooljudo met veel succes in verschillende wijken aangeboden. Bijna alle basisschoolleerlingen van de groepen 3 en 4 van de betreffende wijken volgden tijdens de eerste fase van dit project zes gratis lessen. Ook in de tweede fase, waarin kinderen vrijwillig konden deelnemen, werd het project veel bezocht.

De uitvoerende partij en de opdrachtgever willen meer inzichtelijk krijgen wat de successen en leerpunten zijn geweest van dit project. Er is al een onderzoekskader opgesteld voor de evaluatie van het project, maar wat nog ontbreekt is gesprekken met leerlingen en ouders die betrokken waren bij Schooljudo. Studenten Pedagogiek pakken dit onderzoek op.