Meerwijk is onderdeel van het stadsdeel Schalkwijk in Haarlem. Het gebied is geruime tijd een aandacht wijk geweest van woningcoörperatie Pré Wonen om diverse redenen. Zo spelen er op zowel sociaal (lage sociale betrokkenheid bewoners) als fysiek vlak (sobere uitstraling, weinig groen) uitdagingen. Het gebied bestaat uit diverse woontypes, zowel huurwoningen als een (klein) deel koopwoningen.;In 2013 is er naar aanleiding van de zojuist genoemde uitdagingen in het gebied een leefbarometer uitgevoerd en een wijkvisie opgesteld. In de wijkvisie is enerzijds een analyse uitgevoerd hoe de situatie in de wijk op dat moment was. Anderzijds is er in de visie vastgesteld hoe wijk er over tien jaar uit moet zien. Hiervoor zijn een aantal acties opgesteld die in de jaren hierop volgend zijn uitgevoerd.

Een team van young professionals gaat nu, vijf jaar na het opstellen van de wijkvisie, een tussenbalans opmaken. De young professionals onderzoeken het kwalitatieve aspect en ook de totale evaluatie van de wijkvisie.;Zij voeren hiervoor gesprekken met de bewoners van Meerwijk en stakeholders in het gebied. Hiervoor gaan zij niet alleen langs de deuren maar zullen zij op centrale punten in de wijk staan om bewoners aan te spreken, afspraken in te plannen met huurders van het klantenpanel en belangrijke partners in de wijk benaderen voor een interview.