Voor jeugdhulporganisatie Vitree (regio IJselland) onderzoeken twee young professionals van Academie van de Stad de haalbaarheid van een gespecialiseerde zorg-oppascentrale. Momenteel ziet Vitree een gat in het aanbod aan respijtzorg bij gezinnen met een zorgbehoefte. Om hierop in te springen is het idee om studenten met een relevante studieachtergrond in te zetten tegen betaling bij de gezinnen thuis.

Of dit idee in de praktijk ook realistisch is, dient echter nader onderzocht te worden. Twee projectmedewerkers van Academie van de Stad richten zich op de belangrijkste vragen rondom de haalbaarheid van de centrale. In het onderzoek interviewen ze enerzijds de inhoudelijke experts om te peilen of de nieuwe dienst haalbaar is. Anderzijds wordt de doelgroep studenten benaderd waarmee er een beeld ontstaat of zij zich willen inzetten voor de zorgcentrale. De bevindingen worden gerapporteerd en aan de opdrachtgever gepresenteerd waarmee een beeld van de haalbaarheid wordt geschetst.