Amersfoort wordt een CO2 neutrale stad. Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort wordt veroorzaakt door de verwarming van huizen en gebouwen met aardgas. Net zoals alle gemeenten in Nederland, maken ze daarom een omslag naar duurzaam verwarmen zonder aardgas. In 2019/2020 is de wijk Liendert aan de beurt. De gemeente Amersfoort wil daarom graag weten hoe de bewoners tegen de warmtetransitie aankijken.

Het is de taak aan de studenten om op een ludieke manier mensen te bevragen. Hiervoor zullen ze zelf een korte vragenlijst opstellen en met bewoners in gesprek gaan. De antwoorden die de studenten van de bewoners krijgen zullen als een thermometer dienen om te laten zien hoe bewoners in Liendert over het wijkwarmteplan denken. Dit verwerken de studenten vervolgens in een analyse. Daarnaast maken de studenten een een creatief product. Dit product kan ook op een online platform verspreid worden. Het doel van dit product is om zichtbaar te maken welke opgave er in Liendert ligt. Verder zullen de studenten ook nadenken over een tool hoe de gemeente mensen goed kan bereiken voor dit soort vragen.

Aan het einde van het project leveren de studenten een analyse op waarin zij ook aanbevelingen doen aan de gemeente. Daarnaast leveren zij een creatief product hierover op welke online gedeeld kan worden. Ook maken ze een tool welke de gemeente kan inzetten om bewoners te bereiken over warmtetransitie.