Steeds meer mensen kiezen voor duurzame mobiliteit. Het verduurzamen van mobiliteit speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Nederland is natuurlijk een echt fietsland en er liggen veel kansen als het gaat om verduurzamen van fietspaden.

Komend jaar doet de provincie Utrecht een proef met het opwekken van energie uit fietspaden. Dit is mogelijk door middel van zonnepanelen in het wegdek. De proef moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toe te passen.

De provincie Utrecht is benieuwd naar meer nieuwe ideeën en innovaties die een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van mobiliteit. De provincie Utrecht heeft Academie van de Stad gevraagd een studentenproject op te zetten met als doel creatieve en innovatieve ideeën te bedenken voor het Fietspad van de Toekomst.

Wat kan je bijvoorbeeld met overkappingen doen zodat fietsers uit de wind gehouden worden? En tegelijkertijd stroom opwekken? Hoe kun je daarmee ook slim gebruik maken van de beschikbare ruimte? Past dit binnen de huidige richtlijnen? Hoe zet je zo’n constructie op? Wat heeft dit voor consequenties voor het landschap, hoe komt dat er uit te zien?