Stadsdeel West wil in  een gezond gewicht stadsdeelbreed op de kaart zetten. Het stadsdeel zet in dit kader vooral in op bewustwording.  De nieuwe acties die ze uitvoeren onder de noemer: actieplan gezond gewicht, hebben allen tot doel om bewoners, instellingen, winkels, marktkooplieden, jongerenwerkers, scholen, etc. bewust te maken van het thema gezonde levensstijl. 

Onderdeel van het Actieplan gezond gewicht is het ‘Fresh in de les’ programma. Binnen het project Fresh in de les wordt er zo’n 4 weken aandacht besteed aan gezond eten, drinken , bewegen, nachtrust etc. Het doel is om
kinderen en ouders bewuster te maken wat gezond leven is en waarom het belangrijk is. Dit door middel van allerlei leuke, positieve activiteiten op de themagebieden en in samenwerking met relevante  wijk partners.

Vier studenten Pedagogiek gaan het Fresh in de Les programma helpen vormgeven, organiseren en uitvoeren. Zij krijgen ook de opdracht om zelf een activiteit op te zetten en te leiden. Na afloop van Fresh in de Les zullen de studenten een  effectmeting uitvoeren  op geselecteerde klassen van basisscholen volgens een reeds ontwikkelde vragenlijst.