Stadsdeel West wil in 2013 een gezonde levensstijl stadsdeelbreed op de kaart zetten. Het stadsdeel zet in dit kader vooral in op bewustwording. De nieuwe acties die ze gaan uitvoeren onder de noemer: ‘actieplan gezonde  levensstijl’, hebben allen tot doel om  bewoners, instellingen, winkels, marktkooplieden, jongerenwerkers, scholen, etc. bewust te maken van het thema gezonde levensstijl. 

Het thema gezonde levensstijl leeft al heel sterk binnen stadsdeel West. Zowel binnen de politieke en ambtelijke organisatie, als ook bij bewoners en professionals in de wijken. In 2013 wil het stadsdeel dat kinderen, jongeren en hun ouders, op verschillende manieren steeds bewuster worden van het belang van een gezond gewicht, gezonde voeding en een gezonde levensstijl. De boodschap moet altijd op een positieve en motiverende manier worden gebracht, en niet vermanend of bestraffend

In dit project gaan de studenten van de Minor Health Promotion naar aanleiding van een duidelijk geschetste probleemstelling interventies ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan de doelstellingen van Fresh in de Les. De interventies die de studenten ontwikkelen moeten zij minimaal vijf keer bij dezelfde doelgroep inzetten.