De gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort streven naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, bij voorkeur op de ‘gewone’ arbeidsmarkt. Het Werkgeversservicepunt (WSP) regio Amersfoort realiseert daarom onder andere garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Aanleiding hiervoor is het Sociaal Akkoord, waarin is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking: de zogenaamde garantiebanen.

Het WSP koppelt vacatures aan mensen met een arbeidsbeperking en stoomt ze daarnaast klaar voor de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is het WSP ook op zoek naar meer werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. Om de afspraken binnen het Sociaal Akkoord te monitoren is het regionale Werkbedrijf in het leven geroepen. Het Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerkoverleg, waarbij de regiogemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden een aantal keer per jaar samenkomen om de realisatie van garantiebanen te bespreken. Het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort is de uitvoeringsorganisatie en ondersteunt werkgevers in hun personeelsvraag en helpt vanuit deze doelstelling mensen vanuit een uitkering of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. De resultaten tot nu toe zijn positief: alleen in het eerste jaar van het Sociaal Akkoord zijn er al 237 garantiebanen gerealiseerd

De kwantitatieve resultaten zijn goed in beeld en de gemeente Amersfoort wil daarnaast graag inzicht in de kwalitatieve kant van de resultaten. Studenten Human Resource Management van de Hogeschool Utrecht gaan daarom het werkgeversperspectief op garantiebanen in kaart brengen. Op basis hiervan ontwikkelen ze praktische adviezen voor de gemeente Amersfoort.