Voor de vijf gebieden van stadsdeel Oost (Indische Buurt, Oud-Oost, Oostelijk Havengebied, Watergraafsmeer en IJburg) worden de komende periode voor het eerst agenda’s samengesteld per gebied. Het stadsdeel wil dit doen met ondernemers, bewoners en organisaties in de wijken.
Voor 1 april zouden een aantal bijeenkomsten georganiseerd moeten worden waarna een meting/toetsing moet plaatsvinden hoe die bijeenkomsten hebben gefunctioneerd. De vorm van de bijeenkomsten hangt af van wat bij het gebied past en er zal gebruik gemaakt worden van multimediale middelen. Idealiter zou de uitkomst een jaarlijks terugkomende bijeenkomst zijn, waarbij partijen zich commiteren om bij te dragen aan het opstellen en uitvoeren van de gebiedsagenda’s.
Het stadsdeel vertaalt deze agenda’s naar de jaarlijkse begroting.
Studenten van het Atelier Stedelijke Vernieuwing pakken dit vraagstuk op en gaan bijeenkomsten organiseren.