Er is veel aan het veranderen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De afdeling Werk & Inkomen van Gemeente Utrecht zorgt voor de informatievoorziening rondom dit thema. In contact met de inwoners van de gemeente Utrecht stuurt Werk en inkomen op de ‘Click – Call – Face’-volgorde. Zoveel mogelijk digitaal waar het kan, maar persoonlijk waar het moet. 

Voor sommige groepen inwoners van Utrecht is het raadplegen van de gemeentelijke website echter niet altijd een vanzelfsprekendheid, bijvoorbeeld door hun opleidingsniveau of de digitaliseringsgraad.  En waar het de WMO betreft is veel van de informatie nota bene erg complexe materie waarbij jargon of juridische principes de boventoon voeren. Voor bewoners is het dan ook moeilijk is om informatie te vinden op de bestaande website. Het taalgebruik en de ordening van informatie is bijvoorbeeld niet altijd even logisch of makkelijk te gebruiken. 

Het doel van het project is om inzicht te krijgen hoe mensen de opzet van een nieuwe website over de WMO ervaren en gebruiken wordt, en waar de knelpunten liggen voor de inwoners die de website bezoeken. Studenten Digitale Media en Communicatie gaan hiervoor onderzoeken hoe de website door inwoners gebruikt wordt. De studenten zullen op basis van het onderzoek een kritische analyse maken van hoe verschillende doelgroepen omgaan met de website en tegen wat voor problemen zij aanlopen. Als eindproduct leveren de studenten een adviesrapportage aan met concrete aanbevelingen om de informatie over de WMO te verbeteren.