Door woningen beter te isoleren en nieuwe installaties te gebruiken kan ervoor gezorgd worden dat voor de woning minder energie nodig is. Maar hoeveel iemand gebruikt is grotendeels ook afhankelijk van zijn gedrag. Daarnaast krijgen huishoudens steeds meer elektrische apparaten, waardoor het energiegebruik juist stijgt. De doelstelling van dit project is bewoners bewust te maken van hun gedrag m.b.t. energieverbruik, waardoor uiteindelijk mensen bewuster omgaan met energie en zodoende een besparing in het verbruik teweeg wordt gebracht. 
De opdracht voor de studenten is als volgt: Bedenk een integraal systeem waardoor (gestimuleerd wordt dat) het gebruiksafhankelijk energiegebruik wordt verminderd. Studenten Electrotechniek gaan aan de slag!