In de wijk Graan voor Visch in de Haarlemmermeer woont een grote, traditionele gemeenschap afkomstig uit een aantal Berberdorpen in Marokko. Door cultuurregels van de groep, bijvoorbeeld dat vrouwen niet alleen naar bijeenkomsten en cursussen mogen en mannen altijd rekening moeten houden met regels omtrent hun ‘eer’, is het moeilijk om de participatiegraad en de integratie van bewoners in de wijk te verhogen. De vrouwen worden hierdoor namelijk belemmerd zich persoonlijk te ontwikkelen en er kan een afstand ontstaan tot de arbeidsmarkt.
Dit project omvat een onderzoek naar de best practices en studies op het gebied van het doorbreken van de ‘groepsbescherming’ en sociale controle die bestaat in verschillende gemeenschappen in Nederland. Studenten Maatschappij en Recht voeren dit onderzoek uit.