Growing Green Cities is een thema en programma van de gemeente Almere gericht op het duurzamer, gezonder en aantrekkelijker maken van het leven van de bewoners van Almere. Er zijn vier subthema’s benoemd: feeding, healthying, energizing en greening. Een belangrijk doel is om jongeren in een gezonde omgeving op te laten groeien: Gezonde Jeugd in Gezonde Stad.

De gemeente Almere wil op verschillende manieren bijdragen aan een gezonde Almeerse jeugd. Twee thema’s hierbij zijn roken en ongezonde voeding. Ouders spelen een hele belangrijke rol bij het laten opgroeien van kinderen en jongeren in een gezonde omgeving. Het zijn de ouders die als voorbeeld fungeren en die van grote invloed zijn op de keuzes die hun kinderen maken, wat betreft roken en ongezonde voeding. 
 
De gemeente Almere wil graag weten hoe zij ouders bewuster kunnen maken van het belang om te verhinderen dat hun kinderen gaan roken.Ook wil de gemeente de ouders zich bewust worden van de gevolgen van ongezonde voeding. Studenten van de opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid van Aeres Hogeschool doen onderzoek naar interventies die kunnen bijdragen aan het teweegbrengen van gedragsveranderingen bij ouders. De resultaten van het studentenonderzoek kan concrete tips opleveren voor mogelijkheden om roken en ongezonde voeding onder Almeerse jeugd te verminderen.