Een goede ventilatie van de woning is belangrijk voor een gezond klimaat in de woning. Door slechte ventilatie in woningen kan er bijvoorbeeld schimmel ontstaan. Veel bewoners hebben hier last van, maar zijn zich niet bewust van het feit dat ze hier zelf iets aan kunnen doen. Tegelijkertijd zijn de meeste huurders zich niet bewust van de kosten voor deze bijkomende diensten. In de complexen op de Kimwierde (totaal 376 woningen in meerdere gebouwen)  is dit een probleem.
In deze complexen zijn recent de portieken afgesloten en is de mechanische ventilatie aangepast en beter af te stellen. Over deze veranderingen hebben de bewoners schriftelijke informatie ontvangen. De ervaring is echter, dat veel bewoners de schriftelijke informatie niet goed snappen. Omdat veel bewoners een bescheiden inkomen hebben is het belangrijk om bewoners bewuster te maken van hun energie verbruik en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het klimaat in hun woning.

Een aantal van de studenten van de opleiding Biologie, Voeding en Gezondheid van Aeres Hogeschool gaat zich richten op het vinden van de beste methode om bij deze doelgroep kennisoverdracht en gedragsverandering rondom dit thema te bewerkstelligen. Door middel van interviews zullen zij er achter proberen te komen wat voor soort interventies er op dit gebied al bestaan en welke effectief blekente zijn.

Een andere groep studenten zal zich richten op het vraagstuk rondom energiecoaches. In hoeverre zijn de bewoners energie bewust? Kan een andere bewoner hen "coachen" in hoe zij dit beter kunnen doen? En hoe krijgt Ymere bewoners zover om energiecoach te willen worden? De studenten analyseren hiervoor de algemene eigenschappen van bewoners van de Kimwierde. Vervolgens wordt onderzocht wat voor soort interventies er al bestaan om mensen te motiveren (energie)coach van hun buurt te willen worden en op welke manier dit soort coaches effectief kunnen worden ingezet. Beide groepen studenten zullen vervolgens zelf passende interventierichtingen bedenken en werken er uiteindelijk één uit tot een concreet advies.