De Provincie Flevoland stelt in grote lijnen de toekomst van de regio op. Maar de gemeenten en regionale partners voeren het beleid en visie uit. Graag wil de provincie Flevoland dat positieve gezondheid een meer centrale rol inneemt in de kijk op gezondheid; gezondheid gaat namelijk verder dan het biologische element.

De organisatie VraagElkaar heeft als hoofddoel om mensen te verbinden met elkaar. Dit werkt succesvol onder ouderen en volwassenen, maar voor de doelgroep jongeren zouden zij dit ook graag willen. In Flevoland blijkt dat er relatief veel jongeren zijn die eenzaam zijn, en soms in een sociaal isolement belanden. De studenten bedenken ieder twee vernieuwende interventies om jongeren te activeren met een mooie activiteit, die aansluit bij de organisatie VraagElkaar en de visie van de positieve gezondheid.