Om goed op de vergrijzing in Almere te kunnen inspelen is het nodig om te weten hoe de gemeente er op dit moment voorstaat. Dit is nu niet voldoende inzichtelijk, onder andere omdat er allerlei particuliere initiatieven zijn. Om dit inzichtelijk te maken zet de gemeente verschillende trajecten in werking: zo gaat Active Aging een monitor ontwikkelen voor de gemeente. Studenten gaan hierop aanvullend onderzoek doen.

De studenten SPH en MWD (afstudeerders) gaan de behoeften aan voorzieningen onder senioren in kaart brengen. Zij richten zich hierbij op de vraag: Zijn er gelijke behoeften op het gebied van huisvesting en voorzieningen voor senioren afhankelijk van hun culturele achtergrond? Ze vergelijken senioren met een Nederlandse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse achtergrond met elkaar. Daarnaast onderzoeken ze welke factoren een rol spelen in de keuze van senioren om wel of niet te verhuizen en hoe dit samenhangt met gezond en gelukkig oud worden.

Studenten Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit onderzoeken hoe de gemeente preventie en vroegsignalering in kan zetten bij de gezondheidsproblematiek van senioren, om zo langer thuis wonen mogelijk te maken. Ook richten zij zich op de vraag hoe senioren bereikt en ondersteund kunnen worden die niet via al bestaande kanalen mee kunnen doen en/of een klein netwerk hebben.