Graffiti zijn afbeeldingen of teksten die op min of meer openbare plaatsen met verf zijn aangebracht. Als kunstvorm worden de uitingen net zo vaak bewonderd als dat deze op niet toegestane plaatsen als hinderlijk worden ervaren. Stadsdeel Noord heeft nog onvoldoende in beeld hoe om te gaan met graffiti en welke positieve draai daaraan gegeven kan worden.
De studenten gaan daarom de volgende zaken onderzoeken. Zij gaan bekijken welke mogelijkheden denkbaar zijn om graffiti tegen te gaan.  Daarnaast gaan zij kijken op welke manieren graffiti positief kan worden ingezet. Tot slot gaan zij onderzoeken hoe de daders zich meer bewust worden van de kosten en gevoelens van onveiligheid die hun graffiti met zich meebrengt.