Het Groene Tuinenproject krijgt ook dit jaar weer een vervolg met bewoners en professionals. Springlevend Van der Pek draagt hier ook aan bij door een tuinmannenclub op te zetten (die niet alleen voor mannen is) en groenworkshops te organiseren voor bewoners.