De wijk de Hoven in Almere Haven is een diverse wijk met zowel koop- als sociale huurwoningen. Sommige delen van de wijk zien er netjes uit, maar er zijn ook straten waar veel onkruid groeit en die daardoor een rommelige, verwaarloosde indruk maken. De gemeente Almere is verantwoordelijk voor het beheer van het openbare groen. Vanaf 2019 zal groot onderhoud van de openbare ruimte worden uitgevoerd in de Hoven. Met dit groot onderhoud zal de hele wijk weer op onderhoudsniveau A worden gebracht.

Het zou goed zijn al voor het werkelijke groot onderhoud het tij te keren door een aantal maatregelen al in 2018 uit te gaan voeren. Dan is ook nu het moment om bewoners erbij te betrekken, eigenaarschap te creëren en af te stemmen hoe en wat bewoners zelf in de openbare ruimte en specifiek bij het groen in de wijk willen vasthouden en oppakken.

Twee young professionals gaan hier hands-on mee aan de slag in de wijk. Zij richten zich op het volgende:
– afnemen van interviews om zicht te krijgen op waar de energie zit en wat bewoners willen;
– organiseren een groene eventdag. Activiteiten zijn bijvoorbeeld een groensafari of een workshop waarbij kansen, belemmeringen en eerste aanzet plan van aanpak gerealiseerd worden.