Dit deelproject is nog in een verkennende fase. De studenten organiseren brainstormsessies met bewoners die interesse hebben in het thema Groen en Schoon. Het doel van deze sessies is om gezamenlijk activiteiten op te zetten die uitstraling van de wijk gaan verbeteren. Op dit moment wordt een Zwerfiebingo voorbereid. Dit is een afvalprikspel voor kinderen wat als een bingo is vormgegeven. Wanneer de kinderen alle verschillende typen afval van hun bingokaart hebben verzameld dan winnen zij een prijsje. Hiervoor worden de basisscholen in de directe omgeving van de wijk betrokken.

Daarnaast staat er een groendag gepland waarbij bewoners en studenten gezamenlijk het onkruid aan de achterkant van de schuren gaat aanpakken. De studenten hebben een ondersteunende rol op deze dag. Zij verbinden bewoners en zorgen bijvoorbeeld voor een hapje en een drankje om de dag gezamenlijk af te sluiten.

De verwachting is dat er komende perioden nog meer activiteiten zullen volgen.