Floradorp in Amsterdam Noord is een wijk met veel potentie om bewoners zelf een bijdrage te laten leveren aan het groen in de buurt. Zij kunnen hierbij echter nog wel een zetje in de rug gebruiken en daarom ondersteunen drie young professionals de bewoners met het organiseren van groen activiteiten. Het projectteam gaat in gesprek met bewoners om samen acties te bedenken en uit te voeren waarmee het groen in de buurt er beter uit komt te zien.