Het programma Groen Groeit Mee heeft als doel om het belang van groen krachtig en effectief te positioneren. Dat gaat enerzijds over het beheer en behoud van groen om de stad en groene recreatieruimte. Anderzijds gaat het ook over meer duurzame landbouw, meer biodiversiteit, het opvangen van klimaatveranderingen en meer mogelijkheden voor een gezondere levensstijl. Hiervoor is een koppeling met eerder genoemde opgaven cruciaal. Daarnaast is een effectieve en daadkrachtige bundeling van krachten noodzakelijk. Om inzicht te krijgen is dit project “Groen Praat Mee” gestart.

Om de krachten te bundelen en het netwerk van plannenmakers en beslissers te activeren is het allereerst belangrijk om de gezamenlijkheid op tafel te krijgen. Op deze manier kunnen ze het belang van Groen Groeit Mee laten zien. Hoe voer je dit gesprek met het netwerk en hoe kun je hen activeren voor Groen Groeit Mee? Studenten Communicatie Multimedia Design van de Hogeschool Utrecht gaan aan de slag met dit onderzoek Groen Praat Mee. Zij richten zich op manieren/vormen van communicatie en strategie om bovenstaande vraag te beantwoorden. Doel van het project is om een platform vorm te geven dat het mogelijk maakt om alle initiatieven te bundelen. Op deze manier kan er een community gebouwd worden van mensen die zich verbonden voelen met Groen Groeit Mee.