Vanuit het programma Growing Green Cities werkt de gemeente Almere de komende jaren aan de verduurzaming van de stad. Dit gebeurt op basis van vier thema’s: voeding, vergroening, gezondheid en energie. Een belangrijk doel is onder andere om jongeren in een gezonde omgeving op te laten groeien. Hierin is de omgeving van de basisschool cruciaal. De gemeente streeft naar groene en gezonde scholen. 

Studenten Biologie, Voeding en Gezondheid gaan een inventarisatie uitvoeren waaruit duidelijk wordt hoe de Almeerse basisscholen zich verhouden tot de vier thematische programmalijnen van Growing Green Cities. In Almere zijn circa 60 basisscholen. De studenten voeren een kwalitatief onderzoek uit waarbij directeuren of leerkrachten van de scholen ge�nterviewd worden. Het resultaat is een onderzoeksrapport waarin wordt beschreven hoe de Almeerse scholen er op de vier thematische programmalijnen op dit moment voor staan. Ook is er aandacht voor waardevolle combinaties die scholen maken tussen de verschillende programmalijnen en eventuele samenwerkingen tussen scholen.