Studenten van Springlevend Van der Pek zetten zich tevens in voor het tuinenproject van woningcorporatie Ymere en stadsdeel Noord. Afgelopen jaren hebben bewoners zich ingezet voor de actie Schone Tuinen. Professionals hebben samen met zo’n 30 vrijwilligers 94 tuinen bevrijd van hun grofvuil. Er is in totaal 17.820 kg grofvuil weggebracht. Dat is een mooie prestatie! Dat veel bewoners behoefte hebben aan meer groen in de buurt en de tuinen is ook duidelijk geworden uit de tafelgesprekken met bewoners, in het kader Van der Pek In Gesprek.

Het Groene Tuinenproject krijgt ook dit jaar weer een vervolg met bewoners en professionals. Springlevend Van der Pek draagt hier ook aan bij door een tuinmannenclub op te zetten (die niet alleen voor mannen is) en groenworkshops te organiseren voor bewoners.