Amersfoort wil in 2020 minimaal 70 procent van het huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. In 2015 en de jaren daarvoor bedroeg het scheidingspercentage 52 procent. Om tot een hogere afvalscheiding te komen, zijn forse wijzigingen nodig in het inzamelsysteem. 

Daarom heeft de gemeente Amersfoort een nieuw systeem bedacht: "Omgekeerd inzamelen". Bij omgekeerd inzamelen haalt ROVA herbruikbaar afval, zoals plastic, papier en gft, op aan huis. Het heet dan ook geen afval meer, maar grondstof: geschikt voor hergebruik. Restafval brengen bewoners van laagbouw voortaan zelf naar ondergrondse containers, dichtbij huis. Als de raad instemt met het nieuwe systeem start het omgekeerd inzamelen halverwege 2017. In 2020 zou het in heel Amersfoort voor de laagbouw van kracht moeten zijn. Hoogbouwbewoners krijgen vanwege praktische redenen een iets ander systeem. Dit systeem moet nog vorm krijgen. 

Hoogbouw is dus een uitdaging voor de gemeente Amersfoort. Zodoende willen zij hoogbouwbewoners stimuleren om meer afvalstromen (o.a. gft, PMB, papier, glas en restafval) te scheiden. Daarom gaan studenten van de Hogeschool Utrecht aan de slag met de ontwikkeling van creatieve communicatiemiddelen om hoogbouwbewoners aan te zetten hun afval te scheiden.