Vanuit het programma Growing Green Cities werkt de gemeente Almere de komende jaren aan de verduurzaming van de stad. Dit gebeurt op basis van vier thema’s: voeding, vergroening, gezondheid en energie. Een belangrijk doel hierbij is om bewoners te betrekken en hen bewust te maken van de invloed die zij hebben op de verduurzaming van de stad. 

Almere Poort is een nieuw stadsdeel dat op dit moment nog vrij stenig en kaal is. Uit onderzoek door studenten van CAH Vilentum vorig semester blijkt dat een groot deel van de bewoners dit ook zo ervaart: zij vinden dat er te weinig groen is in het stadsdeel. Vanuit het Growing Green Cities programma wil de gemeente primair gaan inzetten op de vergroening van de openbare ruimte en de privétuinen in Almere Poort. Secundair is het verduurzamen en het verbinden van gezondheid aan groen, denk bijvoorbeeld aan fruitbomen of moestuinen in de wijk. 

Studenten communicatie gaan de bewoners van Almere Poort informeren over en enthousiasmeren voor de verschillende thema’s van Growing Green Cities. De studenten onderzoeken welke subthema’s binnen de prioriteiten van de gemeente goed aansluiten bij de bewoners van dit nieuwe stadsdeel. De studenten maken een communicatieplan en gaan zelf zo veel mogelijk publiciteit genereren. Dit doen zij bijvoorbeeld door ludieke acties te bedenken en uit te voeren in buurten of straten in de wijk.