In de blokken van Heesterveld in Amsterdam Zuidoost woont onder andere de Heesterveld Creative Community. Dit is een creatieve broedplaats van kunstenaars in Heesterveld. Die kunstenaars hebben de taak om een levendige programmering in de wijk te verzorgen voor de verschillende doelgroepen. Naast de Creative Community wonen er veel studenten die weinig betrokken zijn bij activiteiten in de buurt. De studentcoördinatoren van Springlevend Heesterveld willen de komende tijd van betekenis zijn voor de verbinding van deze twee bewonersgroepen. Ook willen ze hierbij een uitwisseling van talenten en wensen stimuleren. Zo gaan ze onder andere een Heesterveldkrant samen met buren opstellen en verspreiden en buurtactiviteiten organiseren.