Op deze site moeten werkzoekenden, stagezoekers, zzper’s en werkgevers zichzelf (kosteloos) kunnen registreren. Dat moet zo makkelijk mogelijk zijn.De werkgelegenheid in Amsterdam Noord groeit, ondanks het huidig economische klimaat, nog steeds. De werkloosheid stijgt, net als landelijk, ook in Amsterdam Noord en afgestudeerden komen minder makkelijk aan een baan. Bedrijven hebben het in het huidig economisch klimaat niet makkelijk.

Het onderwijs, de ondernemers en de overheid in Amsterdam Noord, vertegenwoordigd in Kring Arbeidsmarkt Noord, werken samen om de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen. De kring is operationeel sinds 12 december 2012 en heeft het idee opgepakt om een digitaal platform te ontwikkelen waar vraag en aanbod van personeel elkaar kan vinden. Dit platform heeft als doel de arbeidsmarkt in Amsterdam Noord meer transparant te maken. Dit is in het voordeel van zowel werkgevers als werkzoekenden uit Amsterdam Noord. Het digitale platform heeft het doel de Noordse arbeidsmarkt transparant te maken en vraag en aanbod bij elkaar te brengen.