Drie enthousiaste Young Professionals (studenten en onlangs afgestudeerden) gaan aan de slag om op een creatieve manier buurtbewoners met frustraties, angsten of vragen over diversiteit te betrekken bij het tegengaan van polarisatie. Omdat polarisatie altijd met meerdere groepen te maken heeft is de uitdaging dus om ook buurtbewoners die wat moeilijker te bereiken zijn toch te betrekken bij passende maatregelen. In De Baarsjes, Westerpark en Bos en Lommer gaan de Young Professionals inventariseren wat er al gedaan wordt tegen polarisatie. Bestaande maatregelen worden meegenomen en waar mogelijk kunnen deze ondersteund en verbeterd worden.

Buurtbewoners en organisaties worden actief betrokken bij het proces, waarbij rekening wordt gehouden met welke rol zij kunnen en willen innemen binnen dit project. Het stadsdeel vindt de connectie met de buurt erg belangrijk zodat het project niet een eenmalige creatieve activiteit wordt, maar een aanzet tot duurzame relaties.