Utrecht Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Met de herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart wil de gemeente een flinke sprong voorwaarts maken. Minder niet bestemmingsverkeer met de auto, meer ruimte voor langzaam verkeer, klimaat- en energie neutrale bouw, kundig waterbeheer en vergroening zorgen straks voor een prettige verblijfsplek. Dit biedt ruimte voor nieuwe vormen van werken, wonen, winkelen en uitgaan. In het nieuwe centrum moeten straks alle eerdere (deel)ontwikkelingen in het Stationsgebied met elkaar verbonden worden en samen met de historische binnenstad een geheel vormen. Hoe dat eruit gaan zien, staat in de Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healthy Urban Boost, welke momenteel wordt uitgewerkt tot een structuurvisie.

Het thema ‘Healthy Urban Boost’ moet breder gedragen worden door belanghebbenden bij het gebied, bewoners en ondernemers binnen en buiten de stad.  Maar belangrijker is nog dat het abstracte thema gestalte krijgt in concrete plannen en mensen die ervoor gaan. De communicatie rondom Healthy Urban Boost vraagt dus veel aandacht en staat open voor nieuwe ideeën.

De studenten gaan in dit project twee belangrijke punten onderzoeken, namelijk hoe A Healthy Urban Boost concreter gemaakt kan worden en hoe de communicatie rond deze visie geïnnoveerd kan worden.