Een van de thema`s waar de gemeente Amsterdam zich mee bezighoudt is duurzaamheid in de openbare ruimte. Ondanks eerder uitgevoerd onderzoek heerst het gevoel dat op dit gebied vraag en aanbod niet optimaal aansluiten. Duurzaamheid is een thema dat nog actiever geïmplementeerd kan worden op straat. Daarvoor kan de gemeente nog wel wat frisse input en praktische inspiratie van studenten gebruiken. Op het gebied van hittestress is er veel onderzoek gedaan en is er dus veel theorie bekend. Het is aan de studenten om hier voor de binnenstad van Amsterdam praktische oplossingen voor aan te dragen.

Het doel van het project is om concrete, beeldende aanbevelingen te doen tegen hittestress op twee locaties in de binnenstad van Amsterdam. Het is van belang dat deze aanbevelingen op haalbaarheid worden getoetst. De studenten dienen hier de omgeving en gebruikers van het gebied in mee te nemen en te kijken naar sociale, financiële en beheer- en gebruikstechnische haalbaarheid. De verwachte opbrengst van het project is een eindrapportage met concrete en realistische conclusies en adviezen. De aanbevelingen van de studenten zijn middels 3D-ontwerpen of andere visuele hulpmiddelen inzichtelijk en beeldend gemaakt. In het eindproduct ligt de nadruk op een beeldende en concrete weergave van aanbevelingen en oplossingen, en minder op de theorie achter het probleem en de oplossing van hittestress in de binnenstad.
;